It’s a trap! Avoid Azure-generated connection strings with EF and EF Core

A few days ago, I had to deploy for the first time a .NET Core based application and SQL Server database to the Azure. I had some hard time on the production server getting exceptions like this: InvalidCastException: Unable to cast object of type ‘System.Data.ProviderBase.DbConnectionClosedConnecting’ to type ‘System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds’. Everything in my app seemed to be…Continue Reading “It’s a trap! Avoid Azure-generated connection strings with EF and EF Core”

Większość zespołów rozwijających oprogramowanie posiada serwery ze środowiskiem testowym. Często środowisko takie jest skonfigurowane na domyślnym Publish Profile’u, który w przypadku aplikacji internetowych ASP.NET domyślnie wyświetla zminifikowane bundle CSS i JavaScript. Czasami jednak zachodzi potrzeba zdebugowania błędu, którego nie możemy zdebugować lokalnie. Wtedy z pomocą przychodzi nam klucz w web.configu w sekcji <system.web>: <compilation targetFramework=”4.5″…Continue Reading “Efektywne debugowanie aplikacji w ASP.NET na serwerach testowych”